Правила прийому до закладу

1. В дитячий будинок приймаються:
 • діти-сироти;
 • діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти, відібрані у батьків за рішенням суду;
 • діти, батьки яких засудженні, перебувають під арештом у період слідства, визнані недієздатними, перебувають на тривалому лікуванні, а також батьків, місце перебування яких невідомо, чи з інших причин не беруть участі в утриманні та вихованні своїх дітей;
 • діти, розлучені із сім'єю, відповідно до Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту";
 • підкинуті та безпритульні діти, які перебували в притулках для неповнолітніх, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей;
 • діти з неповних та функціонально неспроможних сімей.

2. Зарахування дітей до дитячого будинку проводиться наказом директора закладу на підставі таких документів:

 • направлення служби у справах дітей за погодженням з Департаментом освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації на підставі рішення органу виконавчої влади за місцем проживання (перебування) дитини;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності);
  відомостей про батьків та близьких родичів дитини;
 • довідки про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку;
 • документів, що підтверджують право власності дитини на нерухомість (у разі наявності);
 • опису майна дитини;
 • копії рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки над житлом (майном) дитини (у разі наявності);
 • довідки про взяття дитини на квартирний облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (у разі відсутності в дитини житла);
 • висновку про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;
 • відомостей або документів про освіту дитини (для дітей шкільного віку);
 • дубліката обліково-статистичної картки дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;
 • довідки про призначення та виплату пенсії, державної соціальної допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);
 • ощадної книжки дитини або договору про відкриття рахунка в установі банку (у разі наявності);
 • рішення державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
Нормативні документи
 1. Закон України "Про освіту"
 2. Закон України "Про охорону дитинства"
 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 4. Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 5. Постанова від 24 вересня 2008 р. № 866 , Київ.
 6. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

( Див. Додаток  «Нормативні документи»)

© 2016 Дитячий будинок “Радість”, вул. Ентузіастів, 8, Каховка, 74800
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!